gallery/64b985_42b12cfa1b3f4b029c1587777f8b1214~mv2

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

 

 

Wij heten u van harte welkom in Bed & Breakfast de Weegbrug en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van onze Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen .

* Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de B&B.

* Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

* Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.

* Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder te zijn.

* De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

* Alle risico's met betrekking tot een verblijf in de B&B zijn voor rekening van de gebruikers.

* Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

* Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.

* De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

* De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.

* Gasten van de B&B dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

2. Reservering en bevestiging

* De huurovereenkomst kan (mits plaats beschikbaar) mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden te zeggen via booking.com of via de boekingsmodule te zeggen via Beds24.com op de website van B&B de weegbrug.

* Na ontvangst van uw boeking stuurt de B&B een definitieve bevestiging per e-mail. Daarna is de reservering definitief voor beide partijen.

3. Betaling

* De verblijfskosten in de B&B dienen bij vertrek te worden voldaan. De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.

* Bij een reservering van een langere periode, kan de eigenaar een aanbetaling vragen.

4. Annulering

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor de vrijgevallen Kamer alsnog aan derden kunnen aanbieden. Bij annulering op de dag van aankomst betaalt de huurder een vergoeding van 100% van de kamerprijs aan de beheerder:

Het verschuldigde bedrag is dan binnen 14 dagen over te maken op het bankrekeningnummer van de eigenaar.

* bij annulering tot één dag voor de ingangsdatum worden geen kosten in rekening gebracht.

5. Aankomst en vertrek

∗ Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar

∗ Ter legitimatie zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen. ∗ Op de dag van aankomst kunt u na 15.00 uur uw kamer gebruiken.

∗ Op de dag van vertrek dient de kamer uiterlijk om 11 uur vrij te zijn.

∗ Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

6.Uw verblijf

∗ Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.

∗ Radio's en televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen.

7. Veiligheid en Milieu

∗ Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de aangewezen parkeerplaatsen.

∗ De E.H.B.O. doos is aanwezig in de toegankelijke bergruimte (service) van de B&B.

∗ De aanwezigheid van verdachte personen zijn onmiddellijk te melden bij de beheerder. ∗ Huisdieren zijn niet toegestaan.

∗ Roken en open vuur is in het pand niet toegestaan vanwege de brandveiligheid.